Home Stappenplan
Stappenplan

Onderstaande punten zijn door ons stap voor stap afgewerkt;

·       Initiatieffase:

o   Werven mede deelnemers

o   Oriëntatiebijeenkomsten

o   Haalbaarheidsonderzoek

o   Alternatieven bespreken

o   Uitwisseling van ieders wensen, ideeën en verwachtingen

o   Bespreken stappenplan

o   Wat wordt van de ouders verwacht

o   Informeren over PGB 

·       Definitieffase:

o   Naam en logo verzinnen

o   Contact leggen met notaris

o   Oprichten rechtspersoon

o   Kiezen van bestuur en raad van toezicht

o   Netwerken

o   Keuze zorgaanbieder

o   Convenant tekenen met zorgaanbieder, gemeente en woningbouwvereniging.

o   Vaststellen vergaderdata, tijd en locatie

o   Taakverdeling maken

o   PR materiaal maken

o   Subsidiemogelijkheden onderzoeken

o   Activiteiten plannen met ouders en toekomstige bewoners

o   Opstellen programma van eisen voor de bouw

o   Zorgvraag in kaart brengen

o   Visie op zorg schrijven

·       Ontwerpfase:

o   Definitief ontwerp

o   Domotica

o   Individuele zorgplannen maken

o   Opstellen huishoudelijk reglement

·       Voorbereidingsfase:

o   Bestek en tekeningen

o   Bouwvergunning

o   Indicaties zorg aanvragen

o   Offerte aanvragen zorgaanbieder

o   Kennismaken met de buurt

o   Werven van financiële middelen

·       Realisatiefase:

o   Uitvoering bouw

o   Oplevering van de bouw

o   Opening

o   Contract tekenen zorgaanbieder en woningbouwvereniging

o   Personeel aannemen

o   Verhuizen