Wat is Stichting S.t.ap Afdrukken
Geschreven door A.Th.J. Mennen   
donderdag, 02 oktober 2014 19:43

Wat is Stichting S.t.ap?

 

In 2005 hebben een aantal ouders/verzorgers van jongvolwassenen met een autisme spectrum-stoornis en/of normale begaafdheid of een licht verstandelijke beperking, het initiatief genomen een kleinschalig woonproject op te zetten.

Met als doel onderstaande ambities te realiseren:

·       Zelfstandige wooneenheden met een eigen voordeur in een rustige omgeving;

·       Een ruimte voor gezamenlijke activiteiten en sociaal contact;

·       De regie 'in eigen hand' houden;

·       Zorg op maat EN

·       Geen zorgen voor de toekomst.

 

We hebben een moeilijke start gehad: veel ouders/verzorgers haakten af omdat er té veel werk op ons afkwam. Door officiële instanties werden we niet serieus genomen. We waren ook niets meer dan 'een los hoopje zand'.

 

2007

Om te laten zien dat we er serieus voor willen gaan, hebben we -ondanks het geringe aantal 'leden'- een stichting opgericht met als naam

 Stichting S.t.ap: Samen toch apart!

Het onderhandelen met diverse gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en zorgaanbieders kan beginnen.

Woningstichting de Zaligheden (WSZ), gevestigd in de gemeente Eersel, vindt al snel een geschikte bouwlocatie in de gemeente Eersel.

 

2008

Jammer genoeg draait de gemeente in 2008 deze plannen terug. We zijn weer terug bij af.

Omdat er destijds nog weinig ouderinitiatieven waren, wilden de zorgaanbieders niets liever dan zorg leveren aan ons project. Na gesprekken met verschillende aanbieders, wordt besloten om met zorgaanbieder Lunet zorg te Duizel (gemeente Eersel) het (concep-)convenant te tekenen.

Verder worden onze wensen voor de bouw vastgelegd en kenbaar gemaakt bij de Woningstichting.

 

2009

De Belastingdienst eeft ons officeel de status van ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling).

We worden overstelpt met nieuwe aanmeldingen: het aannamebeleid wordt beter opgezet (met hulp/steun van Lunet zorg en de organisatie MEE Zuidoost Brabant).

Omdat er steeds meer werk verzet moet worden en om het bestuur te ontlasten, wordt besloten een aantal commissies in het leven te roepen, waar ouders/verzorgers zitting in nemen:

Een commissie 'Zorg';

Een commissie 'PR';

Een commissie 'Activiteiten';

Een commissie 'Bouw'.

Met grote regelmaat wordt intensief overleg gepleegd met onder andere de Woningstichting en de gemeente.

Om de jongeren aan elkaar te laten wennen, wordt er om de 6 weken een bijeenkomst georganiseerd.

 

2010

Woningstichting de Zaligheden heeft een bouwlocatie voor ons gevonden en wel aan de Dijk in Eersel!

Het pand Dijk 20-22 moet worden gesloopt en er komen 4 appartementen voor in de plaats. Het bestaande gemeentelijk monument Dijk 24-26 wordt gerenoveerd en intern verbouwd tot een gemeenschappelijke ruimte en 2 grondgebonden woningen. Achter beide panden komen twee woonblokken met 7 grondgebonden woningen, die gesitueerd worden rondom een binnenhofje. In totaal dus 13 woningen.

De bouwvergunning wordt ingediend.

 

2011

De 13 -toekomstige- bewoners zijn bekend en ieder heeft zijn/haar voorkeur voor een woning aangegeven.

Met de ouders/verzorgers is -om zeker te zijn dat men nu in deze belangrijke fase niet afhaakt- een intentieovereenkomst afgesloten.

De Nederlandse Vereniging Autisme (NVA) heeft stichting S.t.ap geselecteerd om deel te nemen aan de Proeftuinen: dit is een landelijk netwerk van ouderinitiatieven, om samen een kennisbank op te zetten.

 

2012

Na onderzoeken en diverse formaliteiten, wordt eindelijk groen licht gegeven: de bouwvergunning, waar we zo lang op hebben moeten wachten wordt verleend!

We hebben de eerste steen gelegd en het hoogste punt van de bouw gevierd!

Het Huishoudelijk Reglement voor de gemeenschappelijke ruimte wordt gemaakt.

De intentieovereenkomst met zorgaanbieder Lunet zorg wordt ondertekend.

 

2013

In dit jaar is super veel werk verricht en iedereen heeft extra stappen bijgezet om dit fantastische project gerealiseerd te krijgen!

De raamovereenkomst tussen Lunet zorg, stichting S.t.ap. en de bewoners wordt ondertekend. Ook de huurcontracten worden getekend.

De benodigde individuele zorg wordt in kaart gebracht: met zorgaanbieder Lunet zorg is personeel geworven: een team van 4 personen wordt geselecteerd.

Ook de zorgcontacten kunnen nu ondertekend worden.

Door alle bezuinigingen en wetswijzigingen is de zorg lange tijd een grote zorg geweest: momenteel is alles goed geregeld, voor zolang het mag duren.

 

In mei van dit jaar worden de woningen en de gemeenschappelijke ruimte opgeleverd. De inrichting van de woningen is door de bewoners zelf gedaan.

 

De gemeenschappelijke ruimte moet door stichting S.t.ap zelf worden ingericht: hiervoor hebben we een sponsoractie gehouden door verkoop van spullen tijdens het Krankjorumfestival op de markt in Eersel. Door deze organisatie (De Rotaryclub Eersel) werden we ook uitverkoren als een van de drie goede doelen, met als eindresultaat een hele mooie opbrengst!

Met deze bijdrage kan onder andere de keuken in de gezamenlijke ruimte gerealiseerd worden: deze is als stageopdracht door leerling-interieurbouwers van het (toenmalige) ROC (Regionaal Opleidings Centrum) gebouwd.

De benodigde inrichting voor keuken en woonkamer is gerealiseerd met hulp van diverse sponsoren, waarvoor de stichting zeer dankbaar is!

Ook de tuininrichting-/aanplanting is met behulp hiervan volledig ingericht!

 

De officiële opening vindt plaats op 22 juni 2013.

 

Kortom …… een fantastisch project, waar we allemaal erg trots op zijn. De woningen zijn prachtig geworden en de gemeenschappelijke ruimte heeft zijn dienst nu al meer dan eens bewezen.

De bewoners hebben het allemaal reuze naar hun zin en we hebben een erg lange wachtlijst. Wat wil je nog meer.

 

De belangrijkste doelen hebben we bereikt.

 

Nu nog de laatste uitdaging, onze laatste ambitie: geen zorgen voor de toekomst!

Het in stand houden van de Stichting ook als wij, de ouders/verzorgers er niet meer zijn, bestuurlijk en financieel.

Hiervoor blijft hulp en steun van vrijwilligers en sponsoren onontbeerlijk.

Uw steun blijft nodig!

Laatst aangepast op zondag, 07 december 2014 22:18