Over Ons

In 2005 hebben een aantal ouders/verzorgers van (jong) volwassenen met autisme, het initiatief genomen een kleinschalig woonproject tot stand te brengen.  “Samen Toch Apart” is het motto.

Dit initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig wooninitiatief.  Achttien (jong) volwassenen huren een woning op deze unieke locatie aan de Dijk in Eersel en maken gebruik van de gezamenlijke ruimte om elkaar te ontmoeten.

Het bestuur van de stichting samentochapart (S.T.Ap.) zet zich in voor het behoud van dit wooninitiatief in de toekomst. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners, gemeente Eersel, ouders, Woningstichting de Zaligheden (WSZ) en zorgaanbieder Lunet.

De woningen

De woningen zijn gesitueerd in een verzameling van gebouwen, waaronder het gemeentelijk monument op Dijk 24-26 te Eersel.

De in totaal 18 woningen omringen aan de achterzijde een groenrijk binnenhofje. De gemeenschappelijke ruimte, die zich ook in het gemeentelijk monument bevindt, biedt mogelijkheden voor ontmoetingen of gezamenlijke activiteiten.

De inrichting van de woningen wordt door de bewoners zelf gedaan. Hierdoor is geen enkele woning hetzelfde.

Klik hieronder om meer te weten te komen over de bouw van de woningen.

Wie beheert er niet graag zijn eigen voordeur? Wij denken dat èlke (jong) volwassene een veilige plek verdient, om van daaruit het leven zo zelfstandig mogelijk invulling te kunnen geven.

Als individu laten we je in je waarde en vinden we het belangrijk om ruimte voor ontmoeting, écht de ruimte te geven. Als bewoner binnen het initiatief bepaal je zelf wanneer je samen bent of toch apart.

Door een kleinschalige veilige en rustige woonomgeving te bieden in de gemeente Eersel, worden (jong) volwassenen met een gediagnostiseerde autisme spectrum stoornis  in staat gesteld om zelfstandig te wonen.

Het individu staat hierbij centraal en krijgt zorg op maat.

Het in stand houden van de kleinschalige woonomgeving voor (jong) volwassenen met een autisme spectrum stoornis.

Het bevorderen van het welzijn van de bewoners en datgene doen wat daartoe bijdraagt.

Het bieden van een ruimte voor gezamenlijke activiteiten en sociaal contact.

Het in stand houden van de stichting, ook als de initiatiefnemers ervan, dit zelf niet meer kunnen.

Hoe bereiken we onze doelstelling

  • Samenwerking met bewoners en hun vertegenwoordigers
  • Samenwerking, advisering en/of aangaan overeenkomsten met relevante externe organisaties
  • Het verwerven en aanwenden van financiële middelen
  • Op de hoogte blijven van relevante wetgeving

interesse?

Bewoner

De woningen zijn opgezet voor (jong) volwassenen met  gediagnosticeerde autismespectrum stoornis (ASS) met een (laag)normaal intelligentieniveau.

Ben je benieuwd naar meer informatie over dit initiatief, of wil je weten of het iets voor jou is? Neem dan contact op met onze secretaris mevr. A. Evers.

Sponsoren

Bent u ook overtuigd van de waarde van dit mooie initiatief en wilt u hieraan financieel of op een andere manier bijdragen?

Neem contact op met onze secretaris mevr. A. Evers.

Vacatures

Lunet zorg

Ben je geïnteresseerd om nu of in de toekomst te werken binnen dit initiatief? Neem dan contact op met Lunet Zorg.

Een goed leven. Ik maak er werk van Lunet

Stichting S.t.ap.

We zijn op zoek naar externe vrijwilligers die een rol kunnen vervullen in het bestuur.

We zoeken iemand die niet emotioneel betrokken is maar wel binding heeft met de doelgroep. Iemand waarmee we kunnen sparren, iemand om ideeën mee te delen, iemand die alles eens van een andere kant bekijkt, iemand die onpartijdig is.

Privacy statement

Klik op onderstaande knop om onze privacy statement te lezen.

Onze sponsoren