Historie

Activiteiten en historie

 • 22 juni 2023

  10 jaar geleden vond de opening plaats van het WOON initiatief "Stichting Samen Toch apart".

 • 10 jarig bestaan stichting S.T.ap

  Dankzij ouders die zich jarenlang hebben ingezet om dit initiatief van de grond te krijgen, kunnen we dit jaar het 10-jarig bestaan vieren. In mei 2013 zijn de sleutels overhandigd van de eerste 13 huizen en de gemeenschappelijke ruimte. Hiep hiep hoera!! Alle reden om hier dit jaar extra aandacht aan te besteden op een manier die het beste past bij de bewoners.

 • 01-01-2023

  Vanwege een aantal wijzigingen oa in wetgeving en de komst van de vijf nieuwe bewoners, heeft het bestuur in samenwerking met Lunet onze zorgaanbieder een nieuwe raamovereenkomst opgesteld. Ook voor 1-1-2024 hebben we de wens om het document nog verder te verbeteren. Work in progress dus :-).

 • 01-06-2022

  Dankzij de hulp van Jan, een van de bewoners binnen S.T.ap, is de website inmiddels uitgebreid met een ledenpagina. Bewoners en direct betrokkenen kunnen inloggen om leuke belevenissen op het terrein terug te zien. Bedankt Jan!

 • 01-11-2021

  Dankzij onze vrijwilliger Cas, met goede digitale skills, heeft een update van de "samentochapart" website kunnen plaats vinden met een andere look and feel. Door meer informatie op de website te plaatsen, willen we bijdragen aan openheid en betrokkenheid van alle betrokkenen en geïnteresseerden binnen en buiten het wooninitiatief.

 • 26-06-2021

  De corona maatregelen worden flink versoepeld muv de 1,5m richtlijn. De gemeenschappelijke ruimte kan weer open.

 • 18-10-2020

  Bezoek bestuursleden aan thema avond RPSW (Regionale Platform.. ) met als onderwerp "Eigen regie bewoners" . Een inspirerende bijeenkomst. Fijn dat we informatie kunnen ophalen en uitwisselen met ouderinitiatieven. Een wooninitiatief kent wel andere kaders, echter heeft ook te dealen met dezelfde wetgeving en veranderingen daarin.

 • 25-10-2020

  Bestuur van de stichting en Team S.t.ap van Lunet Zorg zijn benieuwd hoe tevreden iedereen is met het wooninitiatief en of de visie/doelen van de stichting nog (voldoende) aansluiten in de huidige setting. We hebben daarom een enquête uitgezet onder de bewoners, de ouders en het team S.t.ap. Met  mooie gemiddelde waarderingen tussen de 7 en 7,8 weten we dat het woon en werkplezier op de locatie goed wordt beoordeeld. De antwoorden op de open vragen geven daarnaast nog mogelijkheden om acties op te pakken en verbeteringen door te voeren. Dit gebeurt door de groepen zelf.

 • 29-09-2020

  Ivm oplopende Corona besmettingen zijn we genoodzaakt de gezamenlijke ruimte weer te sluiten!

 • 11-07-2020

  Dankzij de versoepelde Corona maatregelen, kan vanaf 11 juli de gezamenlijke ruimte eindelijk weer open. Er gelden nog wel een aantal voorwaarden, het virus is nog niet weg...

 • 01-03-2020

  Ivm de oplopende COVID-19 besmettingen zijn we genoodzaakt de gezamenlijke ruimte te sluiten.

 • 12-01-2020

  De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is gehouden op 12 januari. Zowel bewoners, ouders alsmede de begeleiding is hier welkom en kon genieten van hapjes en drankjes

 • 22-12-2019

  Op zondag 22 december wordt in Eersel voor de 21e keer de ATB tocht voor het goede doel gereden. Dit jaar is stichting S.t.ap het goede doel. Met hulp van een aantal ouders en bestuursleden zijn de rijders voorzien van eten en drinken. Door het slechte weer was de opkomst helaas niet groot. Niettemin een mooie opbrengst voor de stichting gerealiseerd. 

 • 30-06-2019

  Op zondag 30 juni is de jaarlijkse BBQ gehouden op het binnenterrein van S.t.ap. Zowel de bewoners, begeleiding Lunet, als ouders zijn uitgenodigd.

 • 13-12-2018

  Om de 2 jaar wordt er een audit Kwaliteit en Veiligheid gehouden. S.t.ap. is goed uit de bus gekomen.

 • 22-06-2018

  Stichting S.t.ap bestaat 5 jaar!

 • 21-04-2018

  Op zaterdag 21 april is er een garagesale gehouden. De opbrengst komt ten goede aan stichting S.t.ap.

 • 10-04-2018

  De Wet Bescherming Persoonsgegevens komt te vervallen en deze wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De werkwijzen en registraties van S.t.ap. zijn inmiddels AVG proof.

 • 23-11-2017

  Onze raad van Toezicht is uitgebreid met een nieuwe voorzitter. Tot nu toe bestond deze alleen uit ouders. De nieuwe voorzitter komt van buitenaf.

 • 22-08-2017

  De vijf nieuwe bewoners voor de nieuwe woningen zijn bekend. Lunet Zorg start een sollicitatie procedure voor uitbreiding begeleiding.

 • 01-01-2017

  Tot nu toe heeft het bestuur alleen bestaan uit ouders. We hebben iemand van buitenaf bereid gevonden het bestuur te komen versterken.

 • 15-11-2016

  Er is een audit Kwaliteit en Veiligheid uitgevoerd. S.t.ap. is hier goed uit naar voren gekomen.

 • 01-12-2014

  HQ Pack BV wil dit jaar, het geld wat normaal gesproken wordt uitgegeven aan relatie geschenken, schenken aan een goed doel. Een van de goede doelen is Stichting S.t.ap :-).

 • 22 juni 2013 - de opening

  De officiële opening vindt plaats op 22 juni 2013

  Kortom: een fantastisch project, waar we allemaal heel trots op zijn. De woningen zijn prachtig geworden en de gemeenschappelijke ruimte heeft zijn dienst al meer dan eens bewezen. De bewoners hebben het allemaal reuze naar hun zin  en we hebben een lange wachtlijst met geïnteresseerden.

  De belangrijkste doelen zijn bereikt

  Nu nog de laatste uitdaging, onze laatste ambitie: geen zorgen voor de toekomst! Het instand houden van de Stichting ook als wij ouders / verzorgers er niet meer zijn, bestuurlijk en financieel. Hiervoor blijft hulp en steun van vrijwilligers en sponsoren onontbeerlijk. Uw steun blijft dus nodig.

 • Mei 2013

  In mei worden de woningen en de gemeenschappelijke ruimte opgeleverd. De inrichting van de woningen is door de bewoners zelf gedaan. De gemeenschappelijke ruimte moet door de stichting zelf worden ingericht; hiervoor is een sponsoractie gehouden door verkoop van spullen tijdens het krankjorumfestival op de markt in Eersel. Door deze organisatie (Rotary Club Eersel) werden we ook uitverkozen als een van de drie goede doelen, met als eindresultaat een mooie opbrengst. Met deze bijdrage kan oa de keuken gerealiseerd worden; deze is als stageopdracht door leerling-interieurbouwers van het ROC gebouwd. De benodigde inrichting voor keuken en woonkamer is gerealiseerd mbt diverse sponsoren, waarvoor de stichting zeer dankbaar is!. ook de tuininrichting  / aanplanting is met behulp hiervan volledig ingericht.

 • 2012

  Na onderzoeken en diverse formaliteiten, wordt eindelijk groen licht gegeven: de bouwvergunning waar we zo lang op gewacht hebben wordt verleend!

  We hebben de eerste steen gelegd en het hoogste punt van de bouw gevierd.

  Het huishoudelijk Reglement voor de gemeenschappelijke ruimte wordt gemaakt.

  De intentieovereenkomst met zorgaanbieder Lunet Zorg wordt ondertekend.

 • 2011

  De 13 toekomstige bewoners zijn bekend en ieder heeft zijn / haar voorkeur voor een woning aangegeven. Met de ouders/verzorgers is om zeker te zijn dat men nu in deze belangrijke fase niet afhaakt een intentie overeenkomst afgesloten.

  De Nederlandse Vereniging Autisme (NVA) heeft stichting S.t.ap. geselecteerd om deel te nemen aan de proeftuinen; dit is een landelijk netwerk van ouderinitiatieven om samen een kennisbank op te zetten.

 • 2010

  Woningstichting de Zaligheden heeft een bouwlocatie voor ons gevonden aan de Dijk in Eersel! 

  Het pand Dijk 20-22 moet worden gesloopt en er komen 4 appartementen voor in de plaats. Het bestaande gemeentelijke monument Dijk 24-26 wordt gerenoveerd en intern verbouwd tot een gemeenschappelijke ruimte en 2 grondgebonden woningen. Achter beide panden komen twee woonblokken met 7 grondgebonden woningen, die gesitueerd worden rondom een binnenhofje. in totaal dus 13 woningen.

 • 2009

  De belastingdienst verleent ons officieel de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-) stichting. We worden overstelpt met nieuwe aanmeldingen: het aannamebeleid wordt beter opgezet met hulp van Lunet Zorg en de organisatie MEE Zuidoost Brabant.

  Omdat er steeds meer werk verzet moet worden en om het bestuur te ontlasten, wordt besloten een aantal commissies in het leven te roepen, waar ouders/verzorgers zitting in nemen: cie zorg, cie PR, cie Activiteiten en cie Bouw.

  Met grote regelmaat wordt er intensief overleg gepleegd met oa Woningstichting en de gemeente Eersel. 

  om de jongeren al aan elkaar te laten wennen, wordt er om de 6 weken een bijeenkomst georganiseerd.

 • 2008

  Jammer genoeg draait de gemeente in 2008 deze plannen terug. We zijn weer terug bij af.

  Omdat er destijds nog weinig ouderinitiatieven waren, wilden de zorgaanbieders niets liever dan zorg leveren aan ons project. Na gesprekken met verschillende aanbieders, wordt besloten om met zorgaanbieder Lunet zorg te Duizel (gemeente Eersel) het (concept-) convenant te tekenen.

  Verder worden onze wensen voor de bouw vastgelegd en kenbaar gemaakt bij de Woningstichting.

 • 2007

  Om te laten zien dat we er serieus voor willen gaan, hebben we -ondanks het geringe aantal 'leden'- een stichting opgericht met als naam Stichting S.t.ap: Samen toch apart!

  Het onderhandelen met diverse gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en zorgaanbieders kan beginnen.

  Woningstichting de Zaligheden (WSZ), gevestigd in de gemeente Eersel, vindt al snel een geschikte bouwlocatie in de gemeente Eersel.

 • 02-12-2006

  Onze statuten zijn gewijzigd.